Mapa webu Česky English Deutsch

CZ.1.07/1.3.47/01.0021 Zvyšování odborných kompetencí pedagogických pracovníků SPŠS a SOŠ prof. Švejcara, Plzeň, Klatovská 109

Hlavní stránka / Projekty / Projekty OPVK / CZ.1.07/1.3.47/01.0021

Grantový projekt OPVK, r.č.: CZ.1.07/1.3.47/01.0021
Název: Zvyšování odborných kompetencí pedagogických pracovníků SPŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara, Plzeň, Klatovská 109
Doba trvání: 01. 09. 2012 - 31. 01. 2014
Celková částka dotace: 3 103 834,66 Kč. 85 % částky je hrazeno z ESF, 15% ze státního rozpočtu.
 
Cíle projektu:
  • Vytvoření a akreditace e-learningového kurzu „Efektivní evaluace a autoevaluace“.
  • Zlepšení sociálního klima ve třídě. Pedagogové se naučí používat asertivní techniky jednání, zvládat obtížné a stresové situace, řídit komunikaci ve třídě směrem k pozitivní atmosféře, předcházet zbytečným konfliktům, zajistit konstruktivní debatu se studenty.
  • Prostřednictvím moderních pedagogických metod zvýšit efektivitu vzdělávání. Pedagogové získají návod, jak posílit kreativní způsob myšlení, budou schopni implementovat týmovou práci studentů k plnění úkolů ve výuce.
  • Rozvoj schopnosti komunikace v anglickém jazyce. Pedagogové se zdokonalí v mluveném slově a pravidlech gramatiky.
  • Profesionálně využívat ITC ve výuce. Pedagogové se naučí ovládat programy MS Office a Adobe Photoshop a zužitkovat tyto poznatky při tvorbě podkladů pro výuku a při samotné výuce.
Výstupy projektu:
214 podpořených osob, 171 úspěšně podpořených osob.
 
Klíčové aktivity:
KA 01 – Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti kurikulární reformy: e – learningový kurz „Efektivní evaluace a autoevaluace“.
KA 02 - Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti kurikulární reformy: zvyšování kompetencí učitelů při zlepšování sociálního klimatu třídy.
 
Seznam kurzů:
1)
KA 2 – Jak dosáhnout efektivnější komunikace mezi pedagogem a studentem
8 vyuč. hod
75 osob
7 skupin
2)
KA 2 – Řešení obtížných situací a konfliktů ve školním prostředí
8 vyuč. hod
75 osob
7 skupin
3)
KA 2 – Asertivní jednání pedagoga
8 vyuč. hod
75 osob
7 skupin
4)
KA 2 – Syndrom vyhoření u pedagogů
8 vyuč. hod
75 osob
5 skupin
5)
KA 2 – Stres a prevence proti stresu při práci pedagoga
8 vyuč. hod
75 osob
5 skupin
 
KA 03 - Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti kurikulární reformy: osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity výuky.
 
Seznam kurzů:
1)
KA 3 – Kreativní pedagog
8 vyuč. hod
75 osob
7 skupin
2)
KA 3 – Využití týmové práce studentů ve výuce
8 vyuč. hod
75 osob
5 skupin
3)
KA 3 – Formy efektivní výuky – metoda projektového vyučování
6 vyuč. hod
75 osob
5 skupin
 
 
KA 04 - Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti cizích jazyků.
 
Seznam kurzů:
KA 4 – Anglický jazyk (kurz pro začátečníky)
42 vyuč. hod
7 osob
1 skupina
KA 4 – Anglický jazyk (kurz pro pokročilé)
42 vyuč. hod
7 osob
1 skupina
 
KA 05 - Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti využívání ICT ve výuce.
 
Seznam kurzů:
1)
KA 5 – MS PowerPoint – tvorba prezentací pro výuku na SŠ
6 vyuč. hod
20 osob
2 skupiny
2)
KA 5 – MS Excel – tvorba materiálů pro výuku na SŠ
7 vyuč. hod
10 osob
1 skupina
3)
KA 5 – Adobe Photoshop – tvorba materiálů pro výuku na SŠ
14 vyuč. hod
10 osob
1 skupina
4)
KA 5 – Interaktivní tabule – atraktivní a efektivní výuka na SŠ
6 vyuč. hod
10 osob
1 skupina
 
Administrativní pozice v projektu:
  • Hlavní vedoucí
  • Koordinátor
  • Vedoucí financí
  • Metodik e-learningového kurzu
Výběrové řízení:
Dne 8. 11. 2012 bylo zahájeno výběrové řízení na zajištění dodávky kurzů akreditovaných na MŠMT pro DVPP zařazených do KA 02 – KA 05 a na dodávku e-learningového kurzu zařazeného do KA 01.
 
Smlouva o poskytování služeb (dodávka kurzů) byla podepsána s Krajským centrem vzdělávání a Jazykovou školou s právem státní zkoušky, Plzeň, Sady 5. května 42.
 
Smlouva o poskytování služeb (dodávka e-learningového systému) byla podepsána s Mgr. Václavem Maněnou, Ph.D., Rokitanského 63, Hradec Králové.

 

Dne 19. 11. 2012 bylo zahájeno výběrové řízení na zajištění dodávky ICT vybavení. Smlouva byla podepsána s firmou Z+M Partner, spol. s r.o., Valchařská 3261/17, Ostrava. ICT vybavení bylo dodáno 21. 2. 2013.

 

 


© 2011 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň


RSS kanál  |  XML Sitemap    Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021


Všechna práva vyhrazena © 2021 NETservis s.r.o.