Mapa webu Česky English Deutsch

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech

Hlavní stránka / Projekty / Projekty OPVK / CZ.1.07/1.1.30/01.0038


Automatizace výrobních procesů ve strojírenství, elektrotechnice a řemeslech je název projektu a je i současně hlavním cílem projektu, neboť nabývá v našich oborech na stále větším významu. Současně bude jednotícím prvkem projektu, který je unikátní zapojením jak studijních oborů Strojírenství, Mechanik a Elektrotechnika – Mechatronika, tak učebních oborů – řemesel - obráběč kovů a truhlář. Každý z těchto oborů bude mít možnost pracovat na pružném výrobním systému skládajícím se z číslicově řízené frézky (stávající), číslicově řízené soustruhu a robota (oba přístroje plánujeme zakoupit v rámci projektu). 

Projekt vyžaduje modernizaci výuky technických předmětů a přístrojového vybavení učeben, laboratoří a dílen školy, mezipředmětovou spolupráci učitelů a zlepšení úrovně vybavení žáků v používání cizího jazyka v odborných předmětech.
Projekt je určen pro žáky Střední průmyslové školy strojnické Plzeň.
 
Cílů projektu dosáhneme používáním moderních výukových metod, multimédií, moderních přístrojů a projektového vyučování s využitím mezipředmětových vztahů.
 
Klíčová vybraná laboratorní a praktická cvičení budou probíhat v cizím jazyce, ve stejném jazyce budou žáky vypracovávány i zprávy o cvičeních.
 
Naplánované aktivity budou realizovat převážně učitelé SPŠ strojnické.
 
Jaké jsou potřeby dané školy vzhledem k požadavkům na vzdělávání a trh práce:
 1. Nezbytné je zlepšit přitažlivost studia technických oborů pro absolventy ZŠ (a pro jejich rodiče) a tím zajistit příchod žáků, kteří mají zájem o obor a mají základní vzdělání na požadované úrovni.
 2. Modernizovat výuku - při výuce používat aktualizované odborné učební texty a sbírky příkladů a přípravy, aktivizovat žáky k většímu zájmu o obor.
 3. Žáci by měli mít kompetenci základní komunikace v odborném cizím jazyce.
 4. Modernizovat vybavení školy - žáci by měli získat dovednosti v práci s moderními přístroji a stroji, při řešení vlastních projektů získat schopnost samostatně řešit úkoly a vybudovat si blízký vztah k oboru, získat přehled o svém oboru a požadavcích praxe, chápat jako samozřejmé celoživotní vzdělávání ve svém oboru.
 5. Zřídit nový čtyřletý maturitní obor 2144L01 Technik modelových zařízení jako náhradu za obor 2153H001 Modelář.
Jakého stavu je nutné dosáhnout:
 1. Ideálním by byl příchod žáků, kteří mají základní vzdělání na požadované úrovni (úkol pro ZŠ) a zájem o obor. Do učebních oborů by měli nastupovat žáci manuálně zruční s dostatečnými kompetencemi v matematice a fyzice, do čtyřletých oborů žáci přiměřeně manuálně zruční a s potřebnými kompetencemi v matematice a fyzice.
 2. Učitelé by měli pracovat s moderními přípravami a sbírkami příkladů.
 3. Vybraná cvičení by měli učitelé zpracovat v odborném cizím jazyce a využívat pro práci se žáky, využívat přednášek a exkurzí pro získání/zvýšení zájmu žáků o obor.
 4. Žáci by během studia kromě teoretických vědomostí a znalostí ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech měli získat i dovednosti v práci s moderními přístroji a stroji, získat samostatnost při práci na projektech, v nichž budou tvořit modely různých zařízení zaměřených především na automatizaci výrobních procesů, získat přehled o svém oboru a požadavcích praxe odbornými exkurzemi, o novinkách v oboru přednáškami odborníků z praxe a VŠ, a chápat jako samozřejmé celoživotní vzdělávání ve svém oboru.
 5. Žáci by měli mít kompetenci základní komunikace v odborném cizím jazyce (vybraná témata a cvičení v cizím jazyce).
Projekt navazuje na „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Plzeňského kraje“ (zpracoval odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje v r. 2008):
 • Prohlubovat spolupráci se sociálními partnery pro lepší uplatňování absolventů škol na trhu práce, m.j. pokračovat v organizování společných akcí škol a potencionálních zaměstnavatelů v jednotlivých regionech Plzeňského kraje – řeší náš projekt přednáškami odborníků z řad zaměstnavatelů a exkurzemi do podniků.
 • Rozvíjet a zkvalitňovat systém počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání – řeší náš projekt modernizací příprav.
 • Zlepšovat podmínky pro výuku technických oborů, včetně zlepšování motivace žáků ke vzdělávání v těchto oborech – řeší náš projekt prací žáků na moderních zařízeních (pružný výrobní systém – robotické pracoviště ad.) a tvorbou modelů.
 • Podporovat zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukové činnosti, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků – řeší náš projekt podporou zavádění cizojazyčné odborné terminologie.
 •  


© 2011 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň


RSS kanál  |  XML Sitemap    Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021


Všechna práva vyhrazena © 2021 NETservis s.r.o.