Mapa webu Česky English Deutsch

CZ.1.07/1.1 30/02.0054 Rozšíření vzdělávacích kurzů svařování o svařování plastů

Hlavní stránka / Projekty / Projekty OPVK / CZ.1.07/1.1 30/02.0054

Ukončení projektu


Dne 28. 2. 2015 byl ukončen projekt Rozšíření vzdělávacích kurzů svařování o svařování plastů, podpořený z OP VK, reg.č. CZ.1.07/1.1 30/02.0054.
 
Projekt probíhal od 1. 3. 2013. V rámci projektu byla vybavena zcela nová učebna ATB s autorizací ANB pro výuku svářečů plastů v úrovni EN/ISO norem a příslušných dokumentů EWF a IIW), zaměřená na svařování plastů. Dále byly vypracovány osnovy a výukové materiály pro tři kurzy svařování plastů:
  • KURZ - Seznámení s metodami svařování plastů,
  • KURZ EPW - Evropský svářeč plastů - polyfúze, na tupo, elektrotvarovkou,
  • KURZ EPW - Evropský svářeč plastů.
Kurzy jsou určeny pro žáky naší školy a partnerských středních odborných škol a učilišť v regionu Plzeňsko. V průběhu projektu bylo proškoleno 7 lektorů a to včetně dvou instruktorů a jednoho technologa a technologa svařování plastů. Byl zaveden systém kvalifikace svářečského personálu ANB pro ATB pracoviště pro svařování plastů, tj. hierarchie a vzájemné vazby jednotlivých orgánů zapojených do oboru svařování plastů.
 
V rámci pilotní výuky bylo podpořeno celkem 320 žáků ze Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy prof. Švejcara a čtyř dalších spolupracujících škol (SOU stavební Plzeň, SOU elektrotechnické Plzeň, SPŠ dopravní Plzeň, SOU Domažlice). Ke dni ukončení projektu každý ze žáků úspěšně absolvoval alespoň jeden ze tří pilotních kurzů.
 
Anton Florek, vedoucí grantu
 

 

 

Prezentace projektu
 
Další informace najdete také na http://neduchal.cz/eduplast.
 
Kvantifikace cílů
- Vytvoření ATB
- vyškolených 6 učitelů
- 310 žáků - účastníků kurzů
 
Kvantifikace cílových skupin
1. cílová skupina
Celkový počet 1. cílové skupiny je 310 žáků:
1. KURZ - Seznámení s metodami svařování plastů ( pro žáky SPŠ) - 150 žáků,
2. KURZ EPW - Evropský svářeč plastů - polyfúze, na tupo, elektrotvarovkou - 125 žáků,
3. KURZ EPW - Evropský svářeč plastů - 35 žáků.
Výuka bude probíhat v rámci KA 03 PILOTNÍ VÝUKA SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ.
 
2. cílová skupina
Druhou cílovou skupinu tvoří učitelé, kteří budou v rámci projektu absolvovat kurzy nezbytné k zajištění fungování ATB (Autorizované školící středisko) na naší škole.
Celkem je v této cílové skupině 6 učitelů:
- učitel chemik - 2,
- učitel technologie - 2,
- instruktor kurzů svařování plastů - 1,
- technolog kurzů svařování plastů - 1.
Všichni učitelé jsou zaměstnanci naší školy a jsou předem seznámeni se svou účastí v projektu.
 
Popis realizace plánovaných aktivit financovaných z ESF
1) Vznik a fungování ATB v rámci školy. (Autorizované výukové středisko - svářečská škola autorizovaná ANB pro výuku svářečů plastů v úrovni EN/ISO norem a příslušných dokumentů EWF a IIW). Systém kvalifikace svářečského personálu, tj. hierarchie a vzájemné vazby jednotlivých orgánů zapojených do oboru svařování plastů je popsán v příloze č.9 Systém kvalifikace. V příloze č. 10 Výklad zkratek jsou vysvětleny jednotlivé odborné pojmy.
2) Významné zvýšení odbornosti a kvalifikace pedagogů zapojených do projektu. Tito učitelé získají odborné vzdělání v oblasti svařování plastů, na jehož základě budou schopni zajistit administrativně a především odborně nové vzniklé ATB.
3) V rámci ATB budou moci současní i budoucí žáci školy absolvovat kurzy svařování plastů již v průběhu svého studia, ačkoli v současnosti jsou svářečské kvalifikace v oblasti plastů téměř výhradně předmětem dalšího vzdělávání.
4) Vytvořené kurzy se stanou součástí výukových plánů v rámci ŠVP vybraných oborů vzdělání. Po ukončení projektu bude výuka pokračovat s možností rozšíření i o další metody svařování plastů.
 
Proškolení pracovníků ATB
Vzdělávání učitelů odborného výcviku, kteří jsou zaměřeni na vzdělávání svařování:
TECHNOLOG SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ - zúčastní se budoucí technolog svářečské školy - kvalifikace je podmínkou pro zahájení činnosti ve svářečské škole,
INSTRUKTOR SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ - pro 2 budoucí instruktory svářečské školy - kvalifikace je podmínkou pro zahájení činnosti ve svářečské škole, 
EWP - EVROPSKÝ SVÁŘEČ PLASTŮ - pro 2 budoucí instruktoři svář. školy - kvalifikace prohlubuje svářečskédovednosti a je podmínkou pro zahájení činnosti ve svářečské škole, 
NDT - Nedestruktivní zkoušení svařování plastů - pro všechny pedagogy svářečské školy, 
VEDENÍ A ADMINISTRACE SVÁŘEČSKÉ ŠKOLY - pro budoucí vedoucí svářečské školy.
 
Pro učitele chemie, materiálů a technologie bude dodavatelskou organizací sestaven krátký INDIVIDUÁLNÍ KURZ, který je povede k doplnění výuky o kapitoly z oboru technologie plastů. Například chemie bude doplněna o konkrétní učivo polymery se zaměřením na termoplasty. Individuální na míru sestavená výuka výuka 1 den x 8 000 Kč = 8 000 Kč bez DPH vč.osvědčení. Tyto kurzy budou zajištěny dodavatelsky u oprávněných školících organizací (viz.příl.10, 11). Dodavatelská firma dodá i materiál pro metodika na vytvoření prezentací jako podkladu pro učitele.
 
Cílová skupina žáci:
 
1) žáci SPŠS (seznámení s metodami svař. plastů) 150 žáků,
 
2) žáci nematuritních oborů   SPŠ                            95 žáků vše chlapci,
 
3) SOU stavební. Plzeň, Borská 55
    obor Instalatér (2 šk. roky)                                   65 žáků vše chlapci,
 
Celkem                                                                310 žáků.

 

 


© 2011 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň


RSS kanál  |  XML Sitemap    Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021


Všechna práva vyhrazena © 2021 NETservis s.r.o.