Mapa webu Česky English Deutsch

Aktivity projektu TECHNIK

Hlavní stránka / Projekty / Projekt TECHNIK / Aktivity projektu TECHNIK

15.6.
2017

Den na strojní průmyslovce 2017

Den na strojní průmyslovce 2017

V úterý 13. 6. 2017 bylo na naší škole od rána živo. Probíhal již tradiční Den na strojní průmyslovce pořádaný pro žáky 8.ročníků vybraných základních škol. Tato akce je jednou z mnoha aktivit pořádaných v rámci projektu Technik. Na její přípravě se podílelo kolem 15 učitelů naší školy a zástupci z Katedry materiálu a strojírenské metalurgie Fakulty strojní.

více

Autor: Josef Gruber   |   Sekce: Aktivity projektu TECHNIK

31.10.
2015

Skončila soutěž pro týmy ze základních škol

 Skončila soutěž pro týmy ze základních škol
Soutěž probíhala celý školní rok. Cílem bylo vytvořit funkční model vrhacího zařízení. To se nejvíce povedlo týmu ze 34. ZŠ, jejichž model byl nejlepší co do konstrukce, tak i do funkčnosti. Jednalo se také o největší dřevěný model v soutěži. více

Autor: Ing. Petr Neduchal   |   Sekce: Aktivity projektu TECHNIK

16.6.
2015

Den na strojní průmyslovce 2015

Den na strojní průmyslovce 2015
10. 6. 2015 se naše škola v rámci projektu TECHNIK otevřela spolupracujícím základním školám. Během akce nazvané Den na SPŠS žáci ZŠ zhlédli zajímavou prezentaci technických oborů SPŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara v Plzni. více

Autor: Josef Gruber   |   Sekce: Aktivity projektu TECHNIK, Články

12.6.
2014

Den na strojní průmyslovce 2014

Den na strojní průmyslovce 2014
Ve středu 11. 6. 2014 se na naší škole uskutečnil již 2. ročník „Dne na strojní průmyslovce“. Tato akce proběhla v rámci projektu TECHNIK. Projekt TECHNIK je projektem vytvořeným na naší škole, který nastoluje spolupráci vybraných základních škol, naší školy, Západočeské univerzity a zaměstnavatelů. více

Autor: Mgr. Dagmar Špalová   |   Sekce: Aktivity projektu TECHNIK

19.5.
2014

Dny se strojnickou průmyslovkou pro spolupracující ZŠ

Dny se strojnickou průmyslovkou pro spolupracující ZŠ
2. ročník „Dnů na strojní průmyslovce“, při kterých chceme nabídnout ukázky jednoduchých technických aplikací, se kterými se žáci mohou blíže seznámit, je připraven pro partnerské školy projektu Technik (1.ZŠ, 17.ZŠ, 31.ZŠ a 34.ZŠ v Plzni). Pro žáky, které technika neoslovila, budou připraveny ukázky činnosti SOŠ prof. Švejcara, tedy humanitních oborů možného budoucího studia. Žáci uvedených škol mohou se svými učiteli přijít ve středu 11. 6. 2014 od 8,30 h. Dozví se zde mnoho zajímavých věcí a udělají si jasnější představu o svém budoucím povolání.

Pozvánka ke stažení

. více

Autor: Mgr. Dagmar Špalová   |   Sekce: Aktivity projektu TECHNIK

2.4.
2014

Novem Car Interior Design zaujal žáky 34. ZŠ

Novem Car Interior Design zaujal žáky 34. ZŠ
Na konci března se uskutečnila exkurze žáků 34. základní školy do areálu firmy Novem Car Interior Design v Městě Touškově. Sraz žáků se konal v budově školy v 8 hodin a krátce na to již objednaný autobus vyrážel směr Touškov. Vzhledem k nízkému provozu dorazila celá skupina k areálu firmy s půl hodinovým předstihem. To firmě ovšem nedělalo problémy, jelikož jsme na průvodce v recepci nemuseli čekat ani 10 minut. Samotná recepce byla vybavena množstvím hotových výrobků firmy Novem. Konkrétně se jednalo o části palubní desky vozidel Mercedes, BMW a Audi.
více

Autor: Ing. Petr Neduchal   |   Sekce: Aktivity projektu TECHNIK

20.2.
2014

Exkurze do firmy DAIKIN

Exkurze do firmy DAIKIN
Dne 7. 2. 2014 navštívila 31. ZŠ firmu Daikin sídlící v Plzni na Borských polích vyrábějící klimatizace. Sraz žáků se zástupci firmy byl domluven na 8:30 před areálem. Poté se celá skupina přesunula do velké přednáškové místnosti a celá exkurze mohla začít.

První částí návštěvy byla přednáška prezentující firmu jako takovou, její strukturu, cíle a zázemí. Pro žáky bylo z této přednášky nejzajímavější představení celého areálu včetně popisu biotopu vytvořeného pro zaměstnance jako oddychové místo, kde mohou trávit přestávky. Zajímavé je, že jsou zde umístěny i výrobky několika zaměstnanců věnujících se sochařství a dalším koníčkům. Jako příklad mohou posloužit lavičky vytvořené ze starých palet.
více

Autor: Bc. Zdeňka Baxová   |   Sekce: Aktivity projektu TECHNIK

4.2.
2014

Den otevřených dveří na katedře kybernetiky

Den otevřených dveří na katedře kybernetiky
Dne 29. 1. 2014 se na Fakultě aplikovaných věd Západočeské Univerzity v Plzni uskutečnil den otevřených dveří. V rámci tohoto dne byla domluvena exkurze žáků základních škol zapojených do Projektu Technik na katedru kybernetiky. Akce byla naplánována do celého dne tak aby se jednotlivé skupiny dostali ke všem stanovištím bez zbytečného čekání z důvodu velkého množství návštěvníků. Přesto musím říci, že zájem o den otevřených dveří byl letos velký.
více

Autor: Ing. Petr Neduchal   |   Sekce: Aktivity projektu TECHNIK

1.2.
2014

První plzeňský obvod pomáhá vychovávat budoucí techniky

Článek z portálu Městského obvodu Plzeň 1 o materiální podpoře projektu TECHNIK. Obvod zakoupil stavebnice Merkur a předal je základním školám zapojeným do projektu. více

Autor: Josef Gruber   |   Sekce: Aktivity projektu TECHNIK

4.12.
2013

Exkurze do Centra praktického vyučování

Exkurze do Centra praktického vyučování

V rámci dne otevřených dveří na SPŠS a SOŠ profesora Švejcara se v pátek 29.11.2013 uskutečnila exkurze žáků vybraných základních škol do areálu Centra praktického vyučování (CPV). Každá škola měla vyhrazený čas jen pro sebe. Se žáky devátých tříd jsem se sešel u V. brány do areálu Škoda u budovy Techmanie Plzeň, odkud jsem je i s dozorem doprovázel do CPV. více

Autor: Ing. Petr Neduchal   |   Sekce: Aktivity projektu TECHNIK

4.12.
2013

Den otevřených dveří na 1. ZŠ v Plzni

Den otevřených dveří na 1. ZŠ v Plzni
Ve čtvrtek 28. 11. 2013 se na 1.ZŠ v Plzni konal "Den otevřených dveří". V rámci projektu Technik zde SPŠS a SOŠ prof. Švejcara formou jednoduchých technických činností přiblížila technické studijní i učební obory. více

Autor: Mgr. Dagmar Špalová   |   Sekce: Aktivity projektu TECHNIK

4.12.
2013

Návštěva 34. ZŠ v Plzni

Návštěva 34. ZŠ v Plzni
V rámci projektu Technik se SPŠS a SOŠ prof. Švejcara prezentovala na aktivech žáků 34. ZŠ v Plzni. Formou informačního stánku ve vestibulu hlavní budovy ZŠ žákům a jejich rodičům představil Ing. Zdeněk Němeček práci v programu Autodesk Inventor Professional, student 4. ročníku oboru Elektrotechnika Hynek Freml předvedl autíčko sestavené a naprogramované žáky naší školy, Mgr. Dagmar Špalová a Mgr. Helena Křivohlavá podávaly informace o technických i humanitních oborech školy. Po celou dobu aktivů si mohli všichni prohlédnout fotografie z různých aktivit školy, a to jak na výstavních panelech, tak formou prezentace na počítači, kterou zpracoval Ing. Josef Gruber. Celá akce zaujala zejména žáky 8. a 9. ročníků, kteří se zajímají o techniku a jsou tedy potencionálními studenty naší školy. více

Autor: Mgr. Dagmar Špalová, Ing. Petr Neduchal   |   Sekce: Aktivity projektu TECHNIK


© 2011 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň


RSS kanál  |  XML Sitemap    Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021


Všechna práva vyhrazena © 2021 NETservis s.r.o.