Aktuální informace ke konání jednotné přijímací zkoušky

Na základě Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 6. 4. 2021 jsou upraveny podmínky konání JPZ. Viz dále.

 

Uchazeči je umožněna osobní přítomnost při konání JPZ pokud:

  1. Nemá příznaky onemocnění COVID-19
  2. Doloží před JPZ negativní výsledek antigenního testu nebo PCR testu provedených v posledních 7 dnech před konáním JPZ
  3. Doklad o negativním výsledku testu může uchazeč nahradit:
  1. Dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19
  2. Dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu, který byl proveden v posledních 7 dnech
  3. Certifikátem MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní

Pokud uchazeč nepředloží požadovaný doklad o provedení testu nebo certifikát o provedeném očkování, nebude mu účast na JPZ umožněna.

Požadovaný doklad bude kontrolován před vpuštěním žáků do budovy školy k vykonání JPZ.


Soubory ke stažení