Mapa webu Česky English Deutsch

Pedagogičtí zaměstnanci 2018/2019

Hlavní stránka / Kontakty / Učitelé

Telefon škola: 371 510 + trojčíslí uvedené u jména
Centrum praktického vyučování (CPV), vedoucí Václav Karas: 378 138 260
Vedoucí učitel odborného výcviku Josef Dobrý 378 138 207

Titul
Příjmení
Jméno
Titul
Zkratka
Tel.
E-mail
Ing. Barták Jiří CSc Ph.D. Bk 831
bartakZAVINÁČspstrplz.cz
 
Bejček
Václav
 
Bejd
CPV
bejcekZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr. Benešová Jitka   BEN 923 benesovaZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr.
Bezpalcová
Vladimíra
 
BEZ
923
bezpalcovaZAVINÁČspstrplz.cz
PhDr.
Bouhamra
Eva
 
Bh
909
bouhamraZAVINÁČspstrplz.cz
Ing.
Brichtová
Věra
 
Bt
907
brichtovaZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr. Coufalová Iva   Cou 910
coufalovaZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr.
Čechák
Martin
 
CHK
932
cechakZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr.
Čechura
Roman
 
CEH
903
cechuraZAVINÁČspstrplz.cz
 
Čiháček
Leo
 
Cihd
CPV
cihacekZAVINÁČspstrplz.cz
 
Čihák
Václav
 
Civd
CPV
cihakvZAVINÁČspstrplz.cz
 
Diviš
Jiří
 
Dvs
932
divisZAVINÁČspstrplz.cz
Ing.
Divišová
Hana
 
Dva
832
divisovaZAVINÁČspstrplz.cz
 
Dobrý
Josef
 
Dobd
CPV
dobryZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr. Fišerová Irena   FIS 85a fiserovaZAVINÁČspstrplz.cz
Ing. Bc.
Florek
Anton
CSc. Ph.D.
Fr
831
florekZAVINÁČspstrplz.cz
 
Gr
906
gruberZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr.
Hanzlíček
Miroslav
 
HAN
933
hanzlicekZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr.
Harmadyová
Ivana
 
Hra
848
harmadyovaZAVINÁČspstrplz.cz
Ing.
Hlávka
Petr
 
Hl
914
hlavkaZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr.
Hodinářová
Jana
 
HOD
938
hodinarovaZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr. Holubová Denisa   HOL 74d holubovaZAVINÁČspstrplz.cz
  Hora Lukáš   Hord CPV
horaZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr.
Hošková
Jana
 
HOS
939
hoskovaZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr. Hrabáková Štěpánka   HRB 925 hrabakovaZAVINÁČspstrplz.cz
Ing.
Hůrka
Miroslav
 
Hu
913
hurkaZAVINÁČspstrplz.cz
 
Janoušek
Bořivoj
 
Jand
CPV
janousekZAVINÁČspstrplz.cz
Ing. Mgr.
Jiroušková
Kristina
 
JIR
939
jirouskovaZAVINÁČspstrplz.cz
Ing. Jůza Zdeněk Ph.D., MBA. Jz 162 juzaZAVINÁČspstrplz.cz
 
Kaminietz
Petr
 
Kamd
CPV
kaminietzZAVINÁČspstrplz.cz
 
Kašpar
Ladislav
 
Kasd
CPV
kasparZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr.
Klajdáčová
Helena
 
KLH
924
klajdacovaZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr. Klímová Tereza   KLI 922
klimovaZAVINÁČspstrplz.cz
 
Kohout
Jaromír
 
Khjd
958, 954
kohoutjZAVINÁČspstrplz.cz
 
Kolovský
Jiří
 
Kl
904, 958
kolovskyZAVINÁČspstrplz.cz
Ing.
Konopová
Jarmila
 
Kp
824
konopovaZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr.
Kopečková
Ivana
 
KOP
923
kopeckovaZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr.
Korima
Jiří
 
Ko
842
korimaZAVINÁČspstrplz.cz
 
Korimová
Hana
 
Kv
910
korimovaZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr.
Koubková
Helena
Ph.D.
Kou
848
koubkovaZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr. Krafčik Štefan   KRF 932 krafcikZAVINÁČspstrplz.cz
  Krejčí Oto   Krejd CPV
krejciZAVINÁČspstrplz.cz
Ing. Krňoulová Marie   Kr 855 krnoulovaZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr.
Křivohlavá
Helena
 
KRI
925
krivohlavaZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr. Kurzová Ivana   Ku 929 kurzovaZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr. Lukášová Marie   Luk 910
lukasovaZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr.
Macnerová
Izabela
 
Ma
929
macnerovaZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr.
Mádlová
Marie
 
MdM
837
madlovaZAVINÁČspstrplz.cz
Ing. Maňhal Martin   Mh 905
manhalZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr.
Mařáková
Andrea
 
MAR
922
marakovaZAVINÁČspstrplz.cz
Ing.
Mašková
Marie
 
Mam
857
maskovamZAVINÁČspstrplz.cz
Ing.
Mašková
Petra
 
Map
830
maskovapZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr.
Mužíková
Květoslava
 
MUZ
916
muzikovaZAVINÁČspstrplz.cz
Ing.
Nechanický
Milan
Ph.D.
Nch
851, 843
nechanickyZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr. Nováková Daniela   NOV 910
novakovaZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr.
Palikarská
Eva
 
PAL
924
palikarskaZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr.
Pavlíčková
Zdeňka
 
PAV
917
pavlickovaZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr. Pruner Jiří   Pru 836 prunerjZAVINÁČspstrplz.cz
 
Přinda
Jan
 
Pr
958, 954
prindaZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr. Rauová Pavla   RAU 915 rauovaZAVINÁČspstrplz.cz
Ing.
Regula
Julius
 
Rg
914
regulaZAVINÁČspstrplz.cz
Ing.
Roubalová
Jitka
 
Ro
857
roubalovaZAVINÁČspstrplz.cz
Ing.
Řežábková
Iva
 
Re
906
rezabkovaZAVINÁČspstrplz.cz
PhDr.
Sedlecká
Eva
 
Sd
836
sedleckaZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr. Sedlecký Jiří   Se 932 sedleckyZAVINÁČspstrplz.cz
  Segeč Emil   Segd CPV segecZAVINÁČspstrplz.cz
Ing.
Slavík
Jiří
 
Sv
853
slavikjZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr.
Slavík
Petr
 
Slv
911
slavikpZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr. Sojka Jan   Soj 124a sojkaZAVINÁČspstrplz.cz
Ing. Soukupová Anna   Sou 853 soukupovaZAVINÁČspstrplz.cz
Ing.
Steininger
Pavel
 
Sg
913
steiningerZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr.
Strejčková
Nina
 
STC
828
strejckovaZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr.
Strnadová
Dana
 
St
842
strnadovaZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr.
Šimáková
Marie
 
Si
925
simakovaZAVINÁČspstrplz.cz
Ing.
Škoula
Martin
 
Skod
834
skoulaZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr.
Špalová
Dagmar
 
Sp
909
spalovaZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr.
Štědrá
Alena
 
STD
924
stedraZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr.
Štraubová
Jitka
 
STB
915
straubovaZAVINÁČspstrplz.cz
Ing.
Študent
Rostislav
 
Su
826
reditelZAVINÁČspstrplz.cz
  Štych Radek   Styd CPV stychZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr.
Šváchová
Jana
 
SVA
917
svachovaZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr.
Švecová
Renata
 
SVC
933
svecovaZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr.
Tomášková
Iveta
 
To
837
tomaskovaZAVINÁČspstrplz.cz
  Trepeš Miroslav   Trd CPV
trepesZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr.
Ulčová
Veronika
 
ULC
925
ulcovaZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr.
Ulrychová
Ivana
 
ULR
917
ulrychovaZAVINÁČspstrplz.cz
Ing.
Vejvarová
Jiřina
 
VEJ
922
vejvarovaZAVINÁČspstrplz.cz
Ing.
Vlček
Petr
 
Vlk
851
vlcekZAVINÁČspstrplz.cz
Ing. Vojta Dalibor   Vjt 907
vojtaZAVINÁČspstrplz.cz
 
Vondryska
Vladimír
 
Vond
CPV
vondryskaZAVINÁČspstrplz.cz
  Vopalecký Daniel   Vopd CPV
vopaleckyZAVINÁČspstrplz.cz
 
Vospálek
Jan
 
Vosd
CPV
vospalekZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr. Vozková Hana   VOZ 916 vozkovaZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr.
Vydrová
Iva
 
VYD
917
vydrovaZAVINÁČspstrplz.cz
JUDr. Zemanová-Lindová Lenka   ZEM 939
lindovaZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr.
Žižková
Jana
 
ZIZ
916
zizkovaZAVINÁČspstrplz.cz

  

 


© 2011 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň


RSS kanál  |  XML Sitemap    Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019


Všechna práva vyhrazena © 2019 NETservis s.r.o.