Výuka pneumatiky a elektropneumatiky  na SPŠS, Plzeň, školicí pracoviště FESTO

Ing. Miroslav Hůrka

Od roku 2007 je na naší škole v provozu odborná učebna pro výuku mechatroniky a automatizace. Byla vybudována  spoluprací firmy Festo a naší školy. Učebna plní své poslání, zaměřené na podporu výuky našich žáků a externí semináře pro zájemce z firem, které ve výrobě používají pneumatické a elektropneumatické systémy Festo. Doposud proběhlo pět seminářů zaměřených na pneumatické a elektropneumatické řídicí systémy. Průběh seminářů a jejich úroveň byly vždy hodnoceny dobře. Současně přinesly i řadu konkrétních podnětů a zkušeností z oblasti pneumatiky a elektropneumatiky od zaměstnanců firem, které jsou nyní vyžívány při výuce našich žáků.  Na závěr seminářů  elektropneumatiky  byli účastníkům kurzů v rámci prezentace školy předvedeny v čase vyhrazeném k diskusi práce našich žáků, připravené pro dlouhodobé praktické maturitní zkoušky, projekty a soutěže, které vzbudily velký zájem.

 

Ve školním roce 2008/09  byly semináře na naší škole organizované firmou Festo rozšířeny o nabídku programování NC strojů.  Seminář probíhal částečně v učebnách Festo a PNC u, praktická část pak v CPV školy. V příštím školním roce má naše škola v nabídce i semináře na programování PLC automatů  FESTO a TEKOMAT. Máme v úmyslu i semináře senzoriky, o  které  běžně nemají zřejmě z důvodu náročnosti ve školicích střediscích  Festo zájem (pouze SPŠ a SOU Lanškroun), což by mohlo mít i regionální význam v propagaci naší školy.

 

Vybavení odborné učebny doplnila firma Festo  modernizovaným simulačním programem Fluid SIM 4.0. v počtu šesti licencí. Umožňuje modelování pneumatických a elektropneumatických pracovních a řídících obvodů včetně grafického oživení. Rádi bychom získali i vybavení Easy Port, umožňující vymodelovaný obvod funkčně propojit s reálným zapojením prvků.  Jeho zařazení do výuky by podstatně přispělo k modernizaci výuky zvýšením názornosti a pochopení problematiky tekutinových mechanismů.

 

Zpět na stránky SPŠS, Plzeň