Ve školním roce 2021/2022 se uskuteční tyto dny otevřených dveří:

26. 11. 2021 a 21. 1. 2022, škola a Centrum praktického vyučování budou otevřeny od 13 do 17 h. Přijďte se setkat s budoucími učiteli vašich dětí a prohlédnout si výukové prostory. Těšíme se na vaši návštěvu.

Škola také nabízí pro žáky 8. a 9. tříd kroužek Základy objektového programování:

Základní informace

Letáček