Mapa webu Česky English Deutsch

Přijímací řízení 2018

Hlavní stránka / Úvod / Přijímací řízení 2018

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Tabulka výsledků.


Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Podmínky a kritéria v tabulce


Pořadí uchazečů  v 1. kole přijímacího řízení - náhradní termín

Tabulka výsledků


Pořadí uchazečů do 4letých maturitních oborů - 1. kolo

Tabulka s pořadím uchazečů


Pořadí uchazečů do 3letých oborů vzdělání s výučním listem - 1. kolo

Tabulka s pořadím uchazečů.


Kritéria přijímacího řízení v roce 2018

Dokument ke stažení

Přihláška ke vzdělávání (xlsx)

Přihláška ke vzdělávání (pdf)

Termíny jednotné přijímací zkoušky v roce 2018

Celý dokument MŠMT.


Základní informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2018/2019

 • Ředitel školy stanoví podmínky a jednotná kritéria pro všechny uchazeče přijímané v každém jednotlivém kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání. Pro 1. kolo příjímacího řízení nejpozději do 31. 1. 2018, pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.
 • Přihlášku ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče, příp. zletilý uchazeč řediteli střední školy nejpozději do 1. března 2018; pro 1. kolo přijímacího řízení lze podat 2 přihlášky.
 • U oborů denního formy vzdělávání zakončených maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky
 • Každému uchazeči, který podá v daném termínu přihlášku ke vzdělávání, bude zaslána pozvánka s informací o konání/nekonání přijímací zkoušky a přiděleným registračním číslem.
 • Ředitel školy zveřejní seznam přijatých a nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem na úřední desce školy a na webových stránkách školy.
 • Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí, přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.
 • Nepřijatí uchazeči nebo jejich zákonní zástupci mohou proti rozhodnutí o nepřijetí podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje.
 • Přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce musí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, na kterou byl přijat, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí. Neodevzdá-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce zápisový lístek v tomto termínu, vzdává se práva být žákem dané střední školy.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kam byl přijat na odvolání.
 • Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této škole.  V ostatních případech vydá zápisový lístek na žádost uchazeče krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.
 • Po ukončení 1. kola přijímacího řízení může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení, pokud mu to dovoluje volná kapacita jednotlivých oborů vzdělání.

V Plzni dne 18. 9. 2017

Ing. Rostislav Študent,

ředitel školy

 

 

 

 

 

 

 


© 2011 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň


RSS kanál  |  XML Sitemap    Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018


Všechna práva vyhrazena © 2018 NETservis s.r.o.